Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ vật liệu của:


Câu 21763 Nhận biết

Các đồng bằng châu thổ được hình thành chủ yếu do tác dụng bồi tụ vật liệu của:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là hai đồng bằng châu thổ rộng lớn ở nước ta.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.