Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:


Câu 21773 Thông hiểu

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ về các dạng địa hình được tạo thành do quá trình bóc mòn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.