Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của dung dịch X là:


Câu 42066 Vận dụng

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của dung dịch X là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+)Bản chất của phản ứng là sự kết hợp của ion H+ và OH- nên ta tính \(\left\{ \begin{array}{l}{n_{{H^ + }}} = \\{n_{O{H^ - }}} = \end{array} \right.\)

+) Viết và tính toán theo PTHH.

pH = -log[H+] hay pH = 14 – pOH (với pOH = -log[OH-])

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.