Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 để đ­ược dung dịch axit có pH = 3 là:


Câu 42068 Vận dụng

Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 để đ­ược dung dịch axit có pH = 3 là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Pha loãng thì số mol không đổi nên số mol HCl trước và sau khi pha loãng bằng nhau ta có:

[H+]1.V1 = [H+]2.V2 => V2 => Thể tích nước cần thêm vào

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.