Dung dịch axit fomic HCOOH 0,007 M có độ điện li  = 0,1. Tính pH của dung dịch  HCOOH:


Câu 42071 Vận dụng

Dung dịch axit fomic HCOOH 0,007 M có độ điện li  = 0,1. Tính pH của dung dịch  HCOOH:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+)Độ liện li $\alpha $: ${\alpha  = }\dfrac{{{\text{[}}{\text{H}^\text{ + }}{\text{]}}}}{{{\text{[}}\text{HCOOH}{\text{]}}}}\text{ = 0,1}$ => [H+]

+) pH = -log[H+]

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.