Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình ( (x - 1) )( (x - 3) ) + 3căn ((x^2) - 4x + 5)  - 2 = 0 là


Câu 44750 Vận dụng cao

Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $\left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) + 3\sqrt {{x^2} - 4x + 5}  - 2 = 0$ là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Giải phương trình đã cho với ẩn \( \sqrt {{x^2} - 4x + 5} \), từ đó suy ra \(x\) và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.