Các tế bào sau đây trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào


Câu 11044 Vận dụng

Các tế bào sau đây trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP. Do vậy tế bào cần nhiều năng lượng nhất sẽ có nhiều ti thể nhất.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.