Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là gì? 1. Lục lạp đảm nhận chức năng quang hợp, còn ti thể đảm nhận chức năng hô hấp 2. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, còn màng trong của lục lạp thì trơn, không gấp nếp 3. Ti thể không có hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố 4. Ti thể có ở tế bào động vật và thực vật, còn lục lạp có ở tế bào thực vật 5. Ti thể có chứa ADN còn lục lạp không chứa ADN


Câu 73126 Vận dụng

Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là gì?

1. Lục lạp đảm nhận chức năng quang hợp, còn ti thể đảm nhận chức năng hô hấp

2. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, còn màng trong của lục lạp thì trơn, không gấp nếp

3. Ti thể không có hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố

4. Ti thể có ở tế bào động vật và thực vật, còn lục lạp có ở tế bào thực vật

5. Ti thể có chứa ADN còn lục lạp không chứa ADN


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ti thể thực hiện chức năng hô hấp còn lục lạp thực hiện chức năng quang hợp

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.