Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây


Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây

Câu 13469 Nhận biết

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây

Câu 13468 Thông hiểu

Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát và đếm các giá trị của dấu hiệu

Xem lời giải


Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây

Câu 13467 Thông hiểu

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát và đếm các giá trị khác nhau trong bảng dấu hiệu.

Xem lời giải


Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây

Câu 13466 Thông hiểu

Tần số tương ứng của các giá trị \(9;10;15\) lần lượt là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát và đếm xem các giá trị \(9;10;15\) xuất hiện bao nhiêu lần

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.