Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc?


Câu 16212 Vận dụng cao

Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ chính sách đối ngoại của Trung Quốc với tình hình cụ thể ở Việt Nam thời kì phong kiến để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.