Trọng lượng của vật

- Trái Đất tác dụng lực hút lên mọi vật.  Lực mà Trái Đất tác dụng lên vật chính là lực hấp dẫn. Lực này còn được gọi là trọng lực.

+ Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

+ Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật là trọng lượng của vật đó. Kí hiệu là P. Đơn vị là niuton (N).

Trọng lượng của quả cân 100g là 1N.

Trọng lượng của một vật 1kg là 10N.