Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?


Câu 16693 Nhận biết

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...