Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 143134 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lý thuyết về cấu tạo của bảng tuần hoàn hóa học

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.