Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Y nằm ở chu kì 4, nhóm VB. Số hiệu nguyên tử của Y là


Câu 143136 Vận dụng

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Y nằm ở chu kì 4, nhóm VB. Số hiệu nguyên tử của Y là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết cấu hình electron của nguyên tử

Suy ra số hiệu nguyên tử (Z)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.