Cho phương trình phản ứng sau: (2(H_2)(g) + (O_2)(g) -> 2(H_2)O(l) ) có (Delta H =  - 572kJ )Khi cho 4g khí H2 tác dụng hoàn toàn với 16g khí O2 thì phản ứng


Câu 145650 Thông hiểu

Cho phương trình phản ứng sau:

\(2{H_2}(g) + {O_2}(g) \to 2{H_2}O(l)\) có \(\Delta H =  - 572kJ\)

Khi cho 4g khí H2 tác dụng hoàn toàn với 16g khí O2 thì phản ứng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính toán số mol các chất theo đề bài => Chất hết, chất dư => Tính toán nhiệt theo chất hết

Dựa vào mối quan hệ về số mol của phương trình phản ứng suy ra đáp án

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.