Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là U_(MN) = 100V. Gọi A_1 là công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N, A_2 là  công điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?


Câu 6928 Vận dụng

Hiệu điện thế giữa hai điểm $M, N$ trong điện trường là $U_{MN} = 100V$. Gọi $A_1$ là công điện trường làm dịch chuyển proton từ $M$ đến $N$, $A_2$ là  công điện trường làm dịch chuyển electron từ $M$ đến $N$. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức tính công của điện trường: A = qU

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.