Một điện tích q = 4.10-8C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100V/m theo một đường gấp khúc ABC, đoạn AB = 20cm và véctơ độ dời ( overrightarrow (AB) ) làm với đường sức điện một góc 300. Đoạn BC dài 40cm và véctơ độ dời ( overrightarrow (BC) )làm với đường sức điện một góc 1200 . Công của lực điện bằng:


Câu 6946 Vận dụng cao

Một điện tích q = 4.10-8C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100V/m theo một đường gấp khúc ABC, đoạn AB = 20cm và véctơ độ dời \(\overrightarrow {AB} \) làm với đường sức điện một góc 300. Đoạn BC dài 40cm và véctơ độ dời \(\overrightarrow {BC} \)làm với đường sức điện một góc 1200 . Công của lực điện bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính công của lực điện: A = qEd

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.