Hình thoi có chu vi bằng 20cm thì độ dài cạnh của nó bằng


Câu 10032 Thông hiểu

Hình thoi có chu vi bằng $20$$cm$ thì độ dài cạnh của nó bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất: Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.