Cho hình thoi ABCD có chu vi bằng 16 ,cm , đường cao AH bằng 2 ,cm . Tính các góc của hình thoi. Hãy chọn câu đúng.


Câu 10033 Thông hiểu

Cho hình thoi $ABCD$ có chu vi bằng $16\,cm$ , đường cao $AH$ bằng $2\,cm$ . Tính các góc của hình thoi. Hãy chọn câu đúng.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính cạnh hình thoi dựa vào chu vi của nó.

Bước 2: Sử dụng tính chất: “Trong tam giác vuông nếu độ dài một cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền thì góc đối diện với cạnh góc vuông đó bằng \(30^\circ \)” và tính chất hình thoi để tính các góc của nó.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Hình thoi Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.