Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới?  


Câu 47539 Nhận biết

Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX để trả lời

Xem lời giải

...