Vì sao có thể nói: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu?  


Câu 47543 Thông hiểu

Vì sao có thể nói: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...