Choose the best answer.The teacher always advises us to study harder on the second term.


Câu 79401 Thông hiểu

Choose the best answer.

The teacher always advises us to study harder on the second term.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp:

Câu bị động thì hiện tại đơn S + is/am/are + Vp2

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Grammar – Câu bị động Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.