Choose the best answer.The cat has broken many bowls and dishes.


Câu 79402 Thông hiểu

Choose the best answer.

The cat has broken many bowls and dishes.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp:

Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành: S+has/have been Vp2

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.