Kí hiệu ( H )  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2( (x-1) )(e^x), trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình ( H )  xung quanh trục Ox .


Câu 2271 Thông hiểu

Kí hiệu $\left( H \right)$  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2\left( {x-1} \right){e^x}$, trục tung và trục hoành. Tính thể tích $V$ của khối tròn xoay thu được khi quay hình $\left( H \right)$  xung quanh trục $Ox$ .


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm nghiệm của phương trình $2\left( {x--1} \right){e^x} = 0$

- Tính thể tích theo công thức \(V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.