Cho vật thể (V ) được giới hạn bởi hai mặt phẳng (x = a ) và (x = b( (a < b) ) ), mặt phẳng vuông góc với trục (Ox ) cắt (V ) theo thiết diện (S( x ) ). Thể tích của (V ) được tính bởi:


Câu 2278 Nhận biết

Cho vật thể \(V\) được giới hạn bởi hai mặt phẳng \(x = a\) và \(x = b\left( {a < b} \right)\), mặt phẳng vuông góc với trục \(Ox\) cắt \(V\) theo thiết diện \(S\left( x \right)\). Thể tích của \(V\) được tính bởi:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.