Tính thể tích khi S = ( (y = (x^2) - 4x + 6; , ,y =  - ,(x^2) - 2x + 6) ) quay quanh trục Ox.


Câu 2282 Nhận biết

Tính thể tích khi $S = \left\{ {y = {x^2} - 4x + 6;\,\,y =  - \,{x^2} - 2x + 6} \right\}$ quay quanh trục $Ox.$


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Giải phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số tìm ra các cận $x = a$ và $x = b$.

Thể tích khối tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = f\left( x \right),y=g(x),x = a,x = b\) quanh trục $Ox$ là: 

\(V = \pi \int\limits_a^b {\left| {f^2\left( x \right) - g^2\left( x \right)} \right|dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.