Tính thể tích hình xuyến do quay hình tròn  có phương trình (x^2) + (( (y - 2) )^2) = 1 khi quanh trục Ox.


Câu 2287 Vận dụng cao

Tính thể tích hình xuyến do quay hình tròn  có phương trình ${x^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 1$ khi quanh trục $Ox.$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Rút các hàm số theo biến x: \(y = f\left( x \right)\) và \(y = g\left( x \right)\).

Xác định các đường giới hạn.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = f\left( x \right),x = a,x = b\) quanh trục Ox là: $V = \pi .\int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right){\rm{d}}x} .$ 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.