Cho hàm số (y = (x^3) - 3m(x^2) + 4(m^2) - 2 ) với (m ) là tham số thực. Tìm giá trị của (m ) để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị (A,( rm( ))B ) sao cho (I( (1;0) ) ) là trung điểm của đoạn thẳng (AB ).


Câu 47356 Vận dụng

Cho hàm số \(y = {x^3} - 3m{x^2} + 4{m^2} - 2\) với \(m\) là tham số thực. Tìm giá trị của \(m\) để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị \(A,{\rm{ }}B\) sao cho \(I\left( {1;0} \right)\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

- Sử dụng công thức trung điểm tìm \(m\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.