Biết đường thẳng y = mx + 1 cắt đồ thị hàm số y = (x^3) - 3x + 1 tại ba điểm phân biệt. Tất cả các giá trị thực của tham số m là:


Câu 1013 Vận dụng

Biết đường thẳng $y = mx + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x + 1$ tại ba điểm phân biệt. Tất cả các giá trị thực của tham số $m$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xét phương trình hoành độ giao điểm.

- Nêu điều kiện để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt $ \Leftrightarrow $ phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

- Giải điều kiện tìm $m$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.