Cho hàm số (y = f( x ) ) là hàm số đa thức bậc bốn. Biết (f( 0 ) = 0 ) và đồ thị hàm số (y = f'( x ) ) có hình vẽ bên dưới. Tập nghiệm của phương trình (f( (<=ft| (2sin x - 1) right| - 1) ) = m ) (với (m ) là tham số) trên đoạn ([ (0;3pi ) ] ) có tối đa bao nhiêu phần tử?


Câu 83574 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) là hàm số đa thức bậc bốn. Biết \(f\left( 0 \right) = 0\) và đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) có hình vẽ bên dưới.

Tập nghiệm của phương trình \(f\left( {\left| {2\sin x - 1} \right| - 1} \right) = m\) (với \(m\) là tham số) trên đoạn \(\left[ {0;3\pi } \right]\) có tối đa bao nhiêu phần tử?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.