Cho hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) có bảng biến thiên như hình vẽ: Số nghiệm của phương trình (<=ft| (f( (f( x )) )) right| = 2 ) là:


Câu 83602 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) có bảng biến thiên như hình vẽ:

Số nghiệm của phương trình \(\left| {f\left( {f\left( x \right)} \right)} \right| = 2\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Phá trị tuyệt đối \(\left| {f\left( {f\left( x \right)} \right)} \right| = 2 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( {f\left( x \right)} \right) = 2\\f\left( {f\left( x \right)} \right) =  - 2\end{array} \right.\).

- Dựa vào BBT tìm số nghiệm của mỗi phương trình nhờ vào số giao điểm của đồ thị hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.