Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình sau có 8 nghiệm thực phân biệt ((( ((x^2) - 6<=ft| x right| - 1) )^2) - ( (m - 5) )<=ft| x right|( (<=ft| x right| - 6) ) + 1 - m = 0 )


Câu 83595 Vận dụng cao

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình sau có 8 nghiệm thực phân biệt

\({\left( {{x^2} - 6\left| x \right| - 1} \right)^2} - \left( {m - 5} \right)\left| x \right|\left( {\left| x \right| - 6} \right) + 1 - m = 0\)


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.