Cho (x;y ) là hai số thực dương thỏa  mãn (x # y ) và ((( ((2^x) + (1)(((2^x)))) )^y) < (( ((2^y) + (1)(((2^y)))) )^x). ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = (((x^2) + 3(y^2)))((xy - (y^2))) ).


Câu 84225 Vận dụng cao

Cho \(x;y\) là hai số thực dương thỏa  mãn \(x \ne y\) và \({\left( {{2^x} + \dfrac{1}{{{2^x}}}} \right)^y} < {\left( {{2^y} + \dfrac{1}{{{2^y}}}} \right)^x}.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = \dfrac{{{x^2} + 3{y^2}}}{{xy - {y^2}}}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đưa biểu thức cần tìm giá trị nhỏ nhất về dạng phương trình bậc hai ẩn y.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.