Giải hệ phương trình (( ((x + y)^2) + y = 3 2((x^2) + (y^2) + xy) + x = 5 right. ) ta được số nghiệm là


Câu 35660 Vận dụng cao

Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{(x + y)^2} + y = 3\\2({x^2} + {y^2} + xy) + x = 5\end{array} \right.\) ta được số nghiệm là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Khai triển hằng đẳng thức rồi dùng phương pháp cộng đại số để biến đổi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.