Hệ phương trình (( ( (x - 1) )( ((y^2) + 6) ) = y( ((x^2) + 1) ) ( (y - 1) )( ((x^2) + 6) ) = x( ((y^2) + 1) ) right. )  có bao nhiêu cặp nghiệm (( (x;y) ) )  mà (x > y )  ?


Câu 35675 Vận dụng cao

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {x - 1} \right)\left( {{y^2} + 6} \right) = y\left( {{x^2} + 1} \right)\\\left( {y - 1} \right)\left( {{x^2} + 6} \right) = x\left( {{y^2} + 1} \right)\end{array} \right.\)  có bao nhiêu cặp nghiệm \(\left( {x;y} \right)\)  mà \(x > y\)  ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Khai triển từng phương trình rồi sử dụng cách giải hệ đối xứng loại 2.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.