Cho ((x;y;z) ) là nghiệm của hệ phương trình (( 36(x^2)y - 60(x^2) + 25y = 0 36(y^2)z - 60(y^2) + 25z = 0 36(z^2)x - 60(z^2) + 25x = 0 right. )  Giá trị nhỏ nhất của (A = x + y + z ) là:


Câu 35684 Vận dụng cao

Cho \((x;y;z)\) là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}36{x^2}y - 60{x^2} + 25y = 0\\36{y^2}z - 60{y^2} + 25z = 0\\36{z^2}x - 60{z^2} + 25x = 0\end{array} \right.\) 

Giá trị nhỏ nhất của \(A = x + y + z\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Rút $y$ theo $x$ từ phương trình (1), rút $z$ theo $y$ từ phương trình (2) và rút $x$ theo $z$ từ phương trình (3) sau đó dùng bất đẳng thức Cô-si để đánh giá tìm ra \(x = y = z\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.