Hệ phương trình (( (x^3)y( (1 + y) ) + (x^2)(y^2)( (2 + y) ) + x(y^3) - 30 = 0 (x^2)y + x( (1 + y + (y^2)) ) + y - 11 = 0 right. ) có bao nhiêu cặp nghiệm (( (x;y) ) )  mà (x < 1 ) ?


Câu 35670 Vận dụng cao

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^3}y\left( {1 + y} \right) + {x^2}{y^2}\left( {2 + y} \right) + x{y^3} - 30 = 0\\{x^2}y + x\left( {1 + y + {y^2}} \right) + y - 11 = 0\end{array} \right.\) có bao nhiêu cặp nghiệm \(\left( {x;y} \right)\)  mà \(x < 1\) ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Biến đổi để sử dụng cách giải hệ đối xứng loại 1.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.