Biết rằng hệ phương trình (( căn ((x^2) + (y^2))  + căn (2xy)  = 8căn 2 căn x  + căn y  = 4 right. ) có nghiệm duy nhất (( (x;y) ) ) . Tính ((x)(y) ) .


Câu 35668 Vận dụng cao

Biết rằng hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}\sqrt {{x^2} + {y^2}}  + \sqrt {2xy}  = 8\sqrt 2 \\\sqrt x  + \sqrt y  = 4\end{array} \right.\) có nghiệm duy nhất \(\left( {x;y} \right)\) . Tính \(\dfrac{x}{y}\) .


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Dùng phương pháp cộng đại số và hằng đẳng thức để biến đổi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.