Hệ phương trình (( (x^2) + căn x  = 2y (y^2) + căn y  = 2x right. )  có bao nhiêu cặp nghiệm (( (x;y) ) # ( (0;0) ) ) ?


Câu 35674 Vận dụng cao

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + \sqrt x  = 2y\\{y^2} + \sqrt y  = 2x\end{array} \right.\)  có bao nhiêu cặp nghiệm \(\left( {x;y} \right) \ne \left( {0;0} \right)\) ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Biến đổi để sử dụng cách giải hệ đối xứng loại 2.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.