Biết rằng hệ phương trình (( 2( (x + y) ) = 3( (căn[3](((x^2)y)) + căn[3]((x(y^2)))) ) căn[3](x) + căn[3](y) = 6 right. ) có hai cặp nghiệm (( ((x_1);(y_1)) );( ((x_2);(y_2)) ) ) . Tính ((x_1) + (x_2) ) .


Câu 35664 Vận dụng cao

Biết rằng hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2\left( {x + y} \right) = 3\left( {\sqrt[3]{{{x^2}y}} + \sqrt[3]{{x{y^2}}}} \right)\\\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 6\end{array} \right.\) có hai cặp nghiệm \(\left( {{x_1};{y_1}} \right);\left( {{x_2};{y_2}} \right)\) . Tính \({x_1} + {x_2}\) .


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Dùng phương pháp giải hệ phương trình đối xứng loại 1

Cách giải: Đặt  \(\left\{ \begin{array}{l}S = x + y\\P = x.y\end{array} \right.\) điều kiện \({S^2} \ge 4P\) quy hệ phương trình về 2 ẩn \(S,P\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.