Cho ((x;y;z) ) là nghiệm của hệ phương trình (( (x^3) + 3(x^2) + 2x - 5 = y (y^3) + 3(y^2) + 2y - 5 = z (z^3) + 3(z^2) + 2z - 5 = x right. ) Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai:


Câu 35681 Vận dụng cao

Cho \((x;y;z)\) là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^3} + 3{x^2} + 2x - 5 = y\\{y^3} + 3{y^2} + 2y - 5 = z\\{z^3} + 3{z^2} + 2z - 5 = x\end{array} \right.\)

Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cộng 3 vế của từng phương trình lại với nhau, sau đó phân tích về cùng 1 dạng để đánh giá

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.