Biết rằng hệ phương trình (( x + y - căn (xy)  = 3 căn (x + 1)  + căn (y + 1)  = 4 right. ) có nghiệm duy nhất (( (x;y) ) ) . Tính (x + 2y ) .


Câu 35666 Vận dụng cao

Biết rằng hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + y - \sqrt {xy}  = 3\\\sqrt {x + 1}  + \sqrt {y + 1}  = 4\end{array} \right.\) có nghiệm duy nhất \(\left( {x;y} \right)\) . Tính \(x + 2y\) .


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Dùng phương pháp giải hệ phương trình đối xứng loại 1

Cách giải: Đặt  \(\left\{ \begin{array}{l}S = x + y\\P = x.y\end{array} \right.\) điều kiện \({S^2} \ge 4P\) quy hệ phương trình về 2 ẩn \(S,P\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.