Trong không gian Oxyz cho hai điểm A( ( - 3,1,2) ),( rm( ))B( (1, - 1,0) ). Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính có tọa độ tâm là:


Câu 3579 Nhận biết

Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A\left( { - 3,1,2} \right),{\rm{ }}B\left( {1, - 1,0} \right)$. Phương trình mặt cầu nhận $AB$ làm đường kính có tọa độ tâm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tâm mặt cầu chính là trung điểm của \(AB\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.