Số các số có (4 ) chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số (2,4,6,7,8,9 ) là:


Câu 4771 Vận dụng

Số các số có \(4\) chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số \(2,4,6,7,8,9\) là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.