Có bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau nhỏ hơn 1000 được lập từ năm chữ số 0,1,2,3,4?


Câu 4777 Vận dụng

Có bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau nhỏ hơn $1000$ được lập từ năm chữ số $0,1,2,3,4$?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Số nhỏ hơn $1000$  là số có $3, 2$ hoặc $1$ chữ số.

Ta đưa về bài toán: "Có bao nhiêu số tự nhiên có $3,2$ hoặc $1$chữ số đôi một khác nhau được lập từ năm chữ số $0,1,2,3,4$?"

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.