Số tổ hợp chập (6 ) của (7 ) phần tử là:


Câu 4773 Thông hiểu

Số tổ hợp chập \(6\) của \(7\) phần tử là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số tổ hợp chập \(k\) của \(n\) phần tử \(C_n^k\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.