Cho (k, , ,n ) ( ,(k < n) ) là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây SAI?


Câu 62640 Thông hiểu

Cho \(k,\,\,n\)\(\,(k < n)\) là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây SAI?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức liên quan đến chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.