Một lớp có (40 ) học sinh. Số cách chọn ra (5 ) bạn để làm trực nhật là:


Câu 4774 Vận dụng

Một lớp có \(40\) học sinh. Số cách chọn ra \(5\) bạn để làm trực nhật là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số tổ hợp chập \(k\) của \(n\) phần tử: \(C_n^k\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.