Cho tập A = ( (2;5) ). Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số, các chữ số lấy từ tập A sao cho không có chữ số 2 nào đứng cạnh nhau?


Câu 4781 Vận dụng

Cho tập $A = \left\{ {2;5} \right\}$. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có $10$ chữ số, các chữ số lấy từ tập $A$ sao cho không có chữ số $2$ nào đứng cạnh nhau?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng nguyên tắc vách ngăn: Xếp chữ số $5$ trước để tạo ra các vách ngăn sau đó xếp các chữ số $2$ vào các vách ngăn đó

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.