Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều (10 ) cạnh là:


Câu 4783 Vận dụng

Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều \(10\) cạnh là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Mỗi tam giác được tạo thành ứng với một cách chọn \(3\) trong \(10\) điểm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.